Kuru temizleme bakım ve kullanma talimatı

Kuru temizleme bakım ve kullanma talimatı

Kuru temizleme bakım ve kullanma talimatı

Kuru temizleme bakım ve kullanma talimatı 1 – AMAÇ

Bu  talimatın  amacı  Permak  Firbimatic  Kuru  Temizleme  Makinesinin  Montajı,  kullanımı  ve bakımında dikkat edilmesi gereken kuralları belirlemektedir.

 1. KAPSAM

Bu talimat Permak Firbimatic Kuru Temizleme Makinesinin kullanım ve bakımında dikkat edilecek konuları kapsar.

 1. SORUMLULAR

Bu talimatın uygulamasında çamaşırhane ve teknik servis personeli, temizlik hizmetleri sorumlusu ve teknik hizmetler müdürlüğü sorumludur.

 1. TANIMLAR
 2. UYGULAMA

5.1. Makineye Genel Bakış

Makinenin dış gövdesi  güzel görünüm  için ön  tarafı plaka ile  kaplanmıştır.  Operatörün kolay kullanımı için arka tarafta ekipmanların etrafı kapatılmamıştır.

Yan kenar (1) açılarak seperatör ve kondenser ünitesine ulaşılabilir. Aynı zamanda ön panelde 3 numaralı  menteşelerden  kapağı  kaldırarak  elektrik  paneline  ulaşılabilir.  Makinenin  önünde

temizlenecek tekstili makineye doldurma için bir yükleme kapağı (4) bulunur. Zemin emniyet tankı

(5) makinenin altında zemine bağlanır.

.1.1 Montaj

Montaj mahalli makine kurulmadan önce hazırlanmalıdır. Makine performansı ve ömrü öncelikle doğru montaja bağlıdır. Makinenin çalışacağı ortam sıcaklığı +5-+40 derece arasında olmalıdır. Yanıcı, parlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlara makine kurulmamalıdır. Bağıl nem %20 ve %95 arasında olmalıdır.

Eğer makine depoda saklanacaksa ortam sıcaklığı -25-+55 derece arasında olmalıdır ve +65 dereceyi geçmemelidir. Makine gazlı kurutmalardan, kazanlardan veya diğer açık alev bulunan sistemlerin bulunduğu yerlere kurtulmamalıdır. Perklor dumanı oldukça korozif bir madde olup tehlikeli kimyasal reaksiyona girerler.

Makineyi Yerleştirme

Makine montaj mahalline getirildikten sonra aşağıda anlatılacağı gibi yerleştirilmelidir. Bu işlemleri yaparken koruyucu eldiven, ayakkabı ve kask kullanılmalıdır. Makine ağırlığını taşıyabilecek bir zemine oturtulmalıdır ve kimyasal dübel ile zemine bağlanmalıdır. Makinenin kenarlarından 600 mm  ve  arkasından  1000  mm  boşluk  bırakılmalıdır.  Makine  zemine  bağlanmadan  önce  iyice teraziye alınmalıdır.

Makineyi kaidesindeki deliklerden saplama, cıvata somun ile kimyasal dübel kullanarak zemine bağlayın.

5.1.2 Su Bağlantısı

Makinedeki su giriş (1) su dönüş (2) bağlantıları su ile ilgili bağlantılardır. Su giriş basıncı minimum

2 bar olmalıdır. Bağlantılar ¾” çapındadır. Dönüş suyu eğer bir su soğutma sistemine dönmeyip dışarıya atılıyorsa su sıcaklığının 40 derece civarında olduğu düşünülmeli ve gereken tedbirler alınmalıdır.

Normalde kuru temizleme makinesine giren su kirlenmediği için kapalı devre su soğutma sistemleri tasarruf açısından daha avantajlıdır.

 

 5.1.3 Basınçlı Hava Bağlantısı

Makine   sistemi   içerisinde   pnömatik   aksamların   çalışması   için   basınçlı   hava   bağlantısı gerekmektedir. Makinenin üst kısmandaki basınçlı hava girişinden (1) bağlantı yapılır.Havanın basıncı 6-7 bar olmalıdır. Giren havayı yağlamak için yağlığın (2) vidasından (3) ayar

yapılabilir. Kullanılacak borular RILSAN tipli 6 mm çapında kablolar olmalıdır.

5.1.4 Seperatör Su Boşaltma Bağlantısı

Kondenserden  çıkan  suyu  boşaltma  için  5  lt  gibi  bir  kapasitede  bir  bidonu  makine  arkasına yerleştirerek içerisine seperatör çıkış hortumunu yerleştirin. Bu su içerisinde bir miktar solvent de bulunduğu   için   bulunulan   lekenin   çevre   standartlarında   göre   işlem   yapılarak   bu   su uzaklaştırılmalıdır..1.5 Buhar Bağlantısı

Buhar bağlantısı (2) makinenin arka tarafında kaynatmanın üst kısmında olup ½” çapındadır. Buhar üzerine açma-kapama için küresel vana konulmalıdır. Buhar dönüşeri ise (3), (4), (5) ve eğer karbon emici varsa (6), (7) ve (8) den dönüşerek alınır.

5.1.6 Elektrik Bağlantısı:

Elektrik bağlantısı bu konuda ehil kişiler tarafından yapılmalıdır. Öncelikle makine etiketine bakarak uygun özelliklerde elektrik bağlantısını yapınız. Makinenin ön panelinden ilgili klemenslere bağlantı yapın. Topraklama düzgün yapılmış olmalıdır..2 Makine Kullanımı

5.2.1 Kompüter- 48 Tanımı

KOMPUTER-48 Mikro işlemci prensipleri ile çalışmakta olup, operatöre, her biri 1 ila 35 adım arasında adımlardan oluşan 20 adet programın kullanım imkanını sağlar. Her bir adım; 1-250 saniye  veya  1-250  dakika  arasında  bir  zaman  süresine  ayarlanabilmektedir.  Kompüter  iki bölümden oluşur;

 • Üst Bölüm: Bu bölüm elektronik programlayıcı bölüm olup, çeşitli kontrollerle muhtelif işlemlerin

otomatik olarak yerine getirilmesine imkân sağlar,

 • Alt Bölüm: Bu bölümde ise manual işlemlerin yapılmasına imkân veren 36 adet değişik tip butonlara sahip tuş takımı bulunmaktadır.

“888” 3 haneli ekran çeşitli makine işlemleri sırasında muhtelif bilgileri gösterir,

“PROG” Program moduna girilmesinde ve yeni programların hafızaya alınmasında kullanılır. “VER” Hafızaya alınmış programların TEYID veya DEĞİŞTIRILME işlemlerinde kullanılır.

“FOR”  Kuru  Temizleme  programı  seçmekte  kullanılır.  Ayrıca  programlama  sırasında  saniye (SECONDS) ve dakika (MINUTES) arasındaki seçimi sağlar.

“STEP” Program adımı olarak organize edilen fonksiyonları ilgili zaman bilgileri ile birlikte hafızaya alır ve daha sonra bir sonraki adıma geçilmesini sağlar.

“PAUSE”  Halen  çalışmakta  olan  programın  herhangi  bir  adımını  geciktirmekte  ve  dolayısıyla uzatmakta kullanılır,

“RESET” Hemen her şeyi RESET’lemekte kullanılır. “END” Komple programı hafızaya almakta kullanılır.

“EL İŞARETİ” Sarı butonlarla gösterilen herhangi bir işlemin manual olarak yerine getirilmesinde kullanılır.

“START/STOP” Program başlatılmasında veya durdurulmasında kullanılır.• Sayısal Tuş Takımı: İki haneliler dahil programların seçilmesinde ve programlama sırasında zaman değerlerinin girilmesinde kullanılır. 

 ÖNEMLİ: Bilgi silme işlemleri sırasında herhangi bir hatayı önlemek maksadıyla PROG, VER ve END butonlarına ÜÇ DEFA basmak gerekmektedir.

 

WASH MOTOR (YIKAMA MOTORU):

Standart iki yönlü tambur devri; 11 saniye dönüş 4 saniye duruş.

WASH MOTOR (YIKAMA MOTORU):

Nazik malzeme iki yönlü tambur devri; 11 saniye duruş 4 saniye dönüş.

SLOW EXTRACT (YAVAŞ SIKMA):

Sadece iki sıkma devirli makinelarda kullanılır,

EXTRACT (SIKMA)

Yüksek devir sıkma motorunu çalıştırır,

AIR FLOW REDUCTION (HAVA AKIŞ AZALTILMASI):

Kurutma için hava akışını artırır.

FAN MOTOR (FAN MOTORU):

Havalandırma ve kurutmada kullanılır,

REFRIGERATOR (SOĞUTMA):

Havalandırma ve kurutmada kullanılır,

AIR HEATER (ISITMA):

Kurutmada kullanılır,

DRY CONTROL (KURUTMA KONTROLÜ): opsiyonel

İlk 5 dakikadan sonra sağ kompüter paneldeki anahtarın konumuna bağlı olarak kurutma sırasında kullanılır.

COALPERC (PERKLOR KÖMÜRÜ) opsiyonel

(Opsiyon) ilaç buharının geri kazanılmasında kullanılır.

IMPULSE COUNTER (PALS SAYICI):

Program sonunda 1 saniye ile hafızaya alınır. Yıkama adedinin sayılmasına imkan sağlar.

OUTLET OF TANK-1 (TANK-1’DEN ÇIKIŞ): İlacın Tank-1’den pompaya gelmesini sağlar.

OUTLET OF TANK-2 (TANK-2’DEN ÇIKIŞ): İlacın Tank-2’den pompaya gelmesini sağlar.

OUTLET OF TANK-3 (TANK-3’DEN ÇIKIŞ): İlacın Tank-3’den pompaya gelmesini sağlar.

DRUM SOLVENT INLET (TAMBURA İLAÇ GİRİŞİ): İlacın pompadan tambura gelmesini sağlar.

FILTER SOLVENT INLET (FILTRELI POMPA DEVRESİ): opsiyonel

Filtrenin pompa devresine girmesini sağlar.

SOAP-1 (DOZAJLAMA-1): opsiyonel

1 No.lu dozajlamadan dozajlama yapılmasını sağlar.

SOAP-2 (DOZAJLAMA-2): opsiyonel

(Opsiyon) 2 No.lu dozajlamadan dozajlama yapılmasını sağlar.

FILTER MOTOR (FİLTRE MOTORU): opsiyonel

Filtre bakımı sırasında motor çalışarak filtre disklerini silkeler.

DISTILLATION (KAYNATMA):

Kaynatmayı devreye alır.

DRUM OUTLET (İLAÇ TAMBUR ÇIKIŞI):

İlacın düğme tutucu üzerinde pompa devresine gitmesini sağlar.

INLET TO TANK-1 (TANK-1’E İLAÇ): İlacın pompadan tanka gitmesini sağlar.

INLET TO TANK-2 (TANK-2’E İLAÇ): İlacın pompadan tanka gitmesini sağlar.

INLET TO TANK-3 (TANK-3’E İLAÇ): opsiyonel İlacın pompadan tanka gitmesini sağlar.

SEND TO STILL (KAYNATMAYA İLAÇ): İlacın pompadan kaynatmaya gitmesini sağlar.

FILTER-2 SOLVENT INLET (FİLTRE-2 İLAÇ GİRİŞİ):

(Opsiyon), ikinci ilaç filtresi.

SPRAYMATIC (SPREYMATİK):

(Opsiyon), su geçirmezlik işlemi.

PUMP MOTOR (POMPA MOTORU): İlaç pompasını devreye alır.

FILTER-2 MOTOR ( 2.NCİ FİLTRE MOTORU): opsiyon

Filtre bakımı sırasında İKİNCİ filtre motor çalışarak filtre disklerini silkeler.AP-3 (DOZAJLAMA-3): opsiyonel

(Opsiyon) 3 No.lu dozajlamadan dozajlama yapılmasını sağlar.

Kaynatma Temizleme Opsiyonel

Bu butona basarak drenaj valfi açar ve çamur pompası devreye girer.

5.2.2 Programlama

Herhangi bir yeni program girmeden önce aşağıdakilerin yapılması tavsiye edilir. – Önceden boş bir kağıda girilecek programın taslağını yazın,

– Sayfa-16’daki tablodan yeterli ilaç seviyesine ulaşmak için gerekli olan pompa çalışma zamanını tespit edin,

– Kurutma zamanı uzatma miktarını tespit edin, bu zaman otomatik kurutma zamanına alternatif  olup, 15-20 dakika arasıdır,

 

Programlama işlemi aşağıdaki sırayla ve üç aşamada gerçekleştirilir;

– Aşama – 1 : Programa numara verin,

– Aşama – 2 : Her bir program adımını girin,

– Aşama – 3 : Programı hafızaya alın,

Programlama tablosuna bakıldığında programlamanın soldan sağa satırlar halinde yapıldığı rülecektir,

 

AŞAMA – 1 :

Ekranda  “AUT”  yazısı  varken,  “FOR”  butonuna  basın,  ve  daha  sonra  01-20  arası  program numarasını girin (F–) ve daha sonra “RESET” butonuna basın. AŞAMA – 2 :

“PROG” butonuna 4 defa basın, bu sayede ADIM_!’e girmiş olursunuz,

(1). ADIM-1’için gerekli olan sarı butonlara basın,

(2). Sayısal tuş takımını kullanarak ADIM-1 için gereken zamanı girin, örneğin 020 ve arkasından 20 saniye / 20 Dakika seçimini yapmak için “FOR” butonuna basın,

(3). Saniye’den Dakika’ya geçmek için “FOR” butonuna basın,

(4). “STEP” butonuna bastığınızda otomatik olarak bir sonraki adıma geçilir,

NOT-1 : Aşama-2, (2)’den itibaren anlatıldığı gibi programlama tablosunu sonuna kadar tüm fonksiyonları değişik adımlarda programlayın.

AŞAMA – 3 :

– Son adım sonunda “END” butonuna 3 defa basın, tüm program hafızaya alınır ve ekranda yeniden“AUT” yazısı çıkar,

NOT-2 : KOMPUTER – 48’den program silmek için; “PAUSE”, “2-2-0”, “STEP” butonlarına sırasıyla basın.

Tambur İlaç Seviyesi

Tamburdaki ilaç seviyesi ilaç pompasının tanktan tambura ilaç basmak için gereken çalışma zamanına bağlıdır.

 • İyi bir temizleme için gereken ilaç miktarı aşağıda verilmiştir:

– Elektrikli makinelerde ÖN-YIKAMA için gereken miktar 2 Litre/Kg’dır. – Buharlı makinelerde ÖN-YIKAMA için gereken miktar 3 Litre/Kg’dır.

– Ana yıkama için bu değerler2 ile çarpılır;(Elektrikli makine 4 Lt/Kg, Buharlı makine 6Lt/Kg).

Saniyede yaklaşık 1 Lt hesabıyla ara değerlerin zamanları bulunabilir.

 

5.2.3 Program Değişiklikleri ve Kontrol Edilmesi / Adım Atlama Bu işlem aşağıdaki nedenlerden dolayı kullanılabilir;

– Var olan programların kontrol edilmesi ve üzerinde değişiklik yapılması,

– Programın kalan kısmını çalıştırmadan önce programın herhangi bir bölümünü tarama, Herhangi bir programı teyit etmek veya üzerinde değişiklik yapmak için aşağıdaki işlemleri yapın; “MAKİNE EKRANINDA “AUT” YAZMALI, MAKİNE OTOMATİK KONUMDA OLMALIDIR”

– “FOR” butonuna basıp program numarasını girdikten sonra “RESET” butonuna basın. Ekranda “AUT” yazacaktır.

– “VER” butonuna 3 defa basın.

– ADIM-1’de kullanılan sarı fonksiyon butonları ve adım zamanı ekranda çıkar, bu noktada adım fonksiyonlarında ve adım zamanında değişiklik yapmak mümkündür.

– Bir sonraki ADIM için “STEP” butonuna tekrar basın. Çıkan ADIM’da kullanılan sarı fonksiyon butonları ve adım zamanı ekranda çıkar, bu noktada adım fonksiyonlarında ve adım zamanında değişiklik yapmak mümkündür.

– Her bir adımdan sonra TEYID veya DEĞİŞTİRME ile devam etmek mümkündür, – Son adımdan sonra ekranda “—“ çıkar,

– “STEP” butonuna bir daha basın ve ekranda “AUT” yazısı çıkar,

– Bu aşamada TEYID veya DEĞİŞTİRME işlemi tamamlanmıştır.-  Yukarıdaki  işlemlerin  herhangi  bir  yerinde  “START”  butonuna  basılarak  o  adımdan  itibaren programı başlatmak mümkündür.

5.2.4 Otomatik İşlemler (Programlar)

KOMPUTER – 48 ile bir programı çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri yapın;

 1. Makine otomatik modda olmalı ve ekranda “AUT” yazısı yazmalıdır,
 1. Açılan tüm aparatlar, ve yükleme kapısı kapalı olmalıdır, sarı buton “30” sönük olmalıdır,
 1. “FOR” butonuna basın,
 1. Sayısal tuş takımından program numarasını girin, daima 2 hane kullanın (01, 02 gibi),
 1. “RESET” butonuna basın,
 1. “START” butonuna basın,

NOT: Kompütere yeni girilen ve halen hafızada olan programı tekrar etmek için, 1 ile 6 arasını tekrar edin. Komple bir program bir dizi adımlardan oluşmaktadır. Her bir adım farklı bir  fonksiyonu  yerine  getirmektedir  (Örn.  tambur  doldurma,  tamburdaki  ilacın  filtreden geçirilmesi, tamburdan kaynatmaya ilaç aktarma gibi).

 • Ekran adım numarasını ve o adımın kalan zamanını sırasıyla göstermektedir,
 • Otomatik fonksiyon sırasında herhangi bir adımın zamanını uzatmak için, “PAUSE” butonuna basın (devreden çıkarmak için tekrar basmak gerekir),
 • Adım atlatmak veya bir sonraki adıma geçmek için “STEP” butonuna basın,
 • Programı durdurmak için “STOP” butonuna, durmuş olan programı yeniden çalıştırmak için de “START” butonuna basın,
 • STOP konumundayken yeni program başlatmak için “START” ve “RESET” butonlarına basın,
 • Fonksiyonları manual olarak kullanmak için, “MAN – EL İŞARETİ” butonuna basıp, istediğiniz fonksiyonu seçin,
 • Eğer manual işlemden sonra otomatik moda dönmek isterseniz, program otomatik olarak ADIM – 1’den başlayacaktır. Programı  kalınan  yerden  veya  herhangi  bir  adımdan  itibaren  yeniden başlatmak için, “VER” butonu ile istenilen adıma gelin. “START” butonuna basıldığında program istenilen yerden başlayacaktır.
5.2.5 Değişken Fonksiyonlar

KOMPUTER – 48, tamamı operatör isteklerine göre değiştirilebilecek standart zamanlı 10 adet fonksiyon programına sahiptir. Bunlar aşağıda olduğu gibidir:

FONKSİYON NUMARASI, TANIMI, SÜRESİ

P1 Hassas yıkama, sağa dönüş, 4 Saniye

P2 Hassas yıkama, duruş, 15 Saniye

P3 Hassas yıkama, sola dönüş 4 Saniye

P4 Standart yıkama, sağa dönüş 15 Saniye P5 Standart yıkama, duruş 4 Saniye

P6 Standart yıkama, sola dönüş 15 Saniye

P7 Yükleme kapısı açılma gecikmesi 5 Saniye P8 Program bitti alarmı 8 Saniye

P9 Tambur sıkma yönü 5 Saniye

P10 Alçak sıkma ile yüksek sıkma arası 5 Saniye

(Sadece iki hız sıkmalı makinelerde)

Yukarıdaki zamanların herhangi birini değiştirmek için aşağıdaki işlemleri yapın; Ekranda “AUT” yazarken;

 1. “PAUSE-0-1”’e basın, ekranda P1 çıkacaktır, Eğer P1’I değiştirmek isterseniz,
 1. “STEP” butonuna basın, ekranda 004 rakamı çıkacaktır,
 1. Tekrar “STEP” butonuna basın ve istenen zamanı girin,
 1. “RESET” butonuna basın bir sonraki adım otomatik olarak gösterilecektir,
 1. İşlemlere son vermek için, “STEP” butonuna 3 defa basın, Bir başka fonksiyonu değiştirmek isterseniz,
 2. “PAUSE-0-1”’e basın, ekranda P1 çıkacaktır,
 1. İstenilen fonksiyon seçilinceye kadar “PROG” butonuna basın,
 1. Ekranda gösterilen rakamı değiştirmek için “STEP” butonuna basın,
 1. Daha sonra “RESET” butonuna arka arkaya 2 defa basın,

 

5.2.6 Hafıza Kartı ve Kullanımı

KOMPUTER  –  48’lere  sahip  makineler  arasında  program  aktarılması  maksadıyla  program kopyalamak için “HAFIZA KARTI” (Memory Card) sistemi kullanılabilmektedir.

HAFIZA  KARTI  Kompüter  arkasındaki  yerine  MUTLAKA  doğru  olarak  takılmalıdır  (Kontaklar Kompüter – 48 kartı üzerinde yazılı olan “Memory Card” yazısına bakacak şekilde). Eğer kart diğer şekilde takılırsa HAFIZA KARTI ile yapılacak herhangi bir işlem sırasında ekranda “Copy Failed” (Kopyalama yapılamadı) yazısı çıkar.

“HAFIZA KARTI” yerine takılırken veya çıkarılırken makine voltajı mutlaka kesilmelidir (Örneğin makineyi kapatın).

 

KOMPUTER – 48’den HAFIZA KARTINA bilgi aktarmak için;

 

 1. Makine voltajını kesin,
 1. HAFIZA KARTI’nı KOMPUTER-48’e doğru olarak takın,
 1. Makineye voltaj basıp, sırasıyla “PAUSE”, “2-2-1”, “STEP” butonlarına basın,
 1. Ekran teyit maksadıyla “COPY TO MEMORY CARD” (Hafıza Kartına Kopyalama) yazısını yazar, devam etmek için “STEP” butonuna basın, ekranda “OK” yazısı çıkar. İşleme devam etmek istemiyorsanız “RESET” butonuna basın,

6.Makine voltajını kesin,

HAFIZA KARTI’nı çıkarın, Hafıza Kartı bu aşamada KOMPUTER-48’ programlarını içermektedir. HAFIZA KARTI’ndan KOMPUTER – 48’e bilgi aktarmak için;

 1. Makine voltajını kesin,
 2. Programları taşıyan HAFIZA KARTI’nı KOMPUTER-48’e doğru olarak takın,
 3. Makineye voltaj basıp, sırasıyla “PAUSE”, “2-2-2”, “STEP” butonlarına basın,
 1. Ekran teyit maksadıyla “COPY FROM MEMORY CARD” (Hafıza Kartından Kopyalama) yazısını yazar, devam etmek için “STEP” butonuna basın, ekranda “OK” yazısı çıkar. İşleme devam etmek istemiyorsanız “RESET” butonuna basın,
 2. Makine voltajını kesin,
 1. HAFIZA KARTI’nı çıkarın, bu aşamada KOMPUTER-48’ Hafıza Kartı programlarını içermektedir. ARIZA KODLARI

Makineniz, KOMPUTER – 48 ile bağlantılı olarak aşağıdaki emniyet ekipmanlarıyla donatılmıştır. Bunlar ekranda makinede veya besleme devrelerinde oluşabilecek bir hatayı arıza kodları şeklinde göstermektedir.

“A 2” MOTOR OVERLOAD (A2)

Elektrik panosu içindeki yeşil termiklerin resetlenmesi gerekir. Gerekli emniyet tedbirlerini alın. “A 3” SU AYIRICI ÇOK SICAK (A3)

Yoğunlaştırma için yeteri miktarda soğuk su yok. Suyun açık olup olmadığına bakın. Pislik tutucuyu temizleyin. Su besleme pompasının doğru çalıştığından emin olun. Su ayırıcının soğuması için bir müddet bekleyin.

“A 4” SOĞUTMA SİSTEMİNDE SOĞUTMA SUYU EKSİKLİĞİ(A4)

Suyun açık  olup olmadığına bakın. Pislik  tutucuyu temizleyin. Su besleme pompasının doğru çalıştığından emin olun. Tankta yeterince soğuk su olup olmadığına dikkat edin.

“A  5”  KAYNATMA  KAZANI  DOLU(A5)  No.20  Sembolün  “ON”  olduğundan  emin  olun.  Buhar devresini ve buhar basıncını kontrol edin.

Makineyi devrede bırakıp  seviyenin düşmesini bekleyin.  Alarm  ortadan kalktığında “START”’a basın.

“A 6” BUZLANMA/DONMA(A6)(Sadece buharlı makinelerde). Kurutma bölüm sıcaklığı çok düşük. Makinedeki genel ısının yükselmesi için bekleyin. Makine çalışıyorken soğumasına izin vermeyin.

“ 7 ” KAPI AÇIK(7)

Yükleme kapısı veya diğer kapaklardan açık kalan olmadığından emin olun.

“A 8” KAYNATMA KAZAN SU SEVİYESİ (A8)

(Sadece elektrikli makinelerde). Saf su seviyesi çok düşük, makinenin soğumasını bekleyip su ilave edin.

 

“ 9 ” KURUTMA KONTROL(9)

Makine kendi kendine durur. Çamaşırlar tamamen kuruduğunda, program otomatik olarak devam eder.“ 10 ” SPREYMATİK(10)

Makine kendi kendine durur. Su geçirmezlik işlemi sona erdiğinde, program otomatik olarak devam eder.

“ 11 ” PERKLOR KÖMÜRÜ(11)

Makine kendi kendine durur. İşlem bittiğinde, program otomatik olarak devam eder.

 

“A 12” İKİNCİ SU AYIRICI (DECANTER)(A12)

İkinci su ayırıcı çok dolu, çalışma seviyesine kadar boşaltın. “A 13” KAYNATMA KAZAN EMNİYET VALFI(A13)

Makine elektriğini ve buharlı makinelerde buhar beslemesini kesip, servis çağırın.

 

“A 14” SU BASINCI(A14)

Su basıncı çok düşük,

“A 15” BASINÇLI HAVA(A15)

Hava basıncı yetersiz. Hava devreleri ve kompresörü kontrol edin. Makine yaklaşık 7 Bar havaya ihtiyaç duymaktadır.

“A 16” BUHAR BESLEMESİ(A16)

Buhar basıncı yetersiz. Buhar devreleri ve jeneratörü kontrol edin. Makine yaklaşık 4.5 Bar buhara ihtiyaç duymaktadır.

Kuru temizleme bakım ve kullanma talimatı

“ 17 ” PPM DEDEKTÖR DURMASI(17)

“A 19” PERKLOR KÖMÜR KAZANI SEVİYESİ(A19)

Su seviyesi çok düşük, makinenin soğumasını bekleyip su ilave edin. “A 22” HAVA FILTRESİNİ TEMİZLEYİN(A22)

“ b o ” bo (Black Out)(Kesinti)

Elektrik kesilmesini gösterir, makineyi tekrar çalıştırmak için “START” butonuna basın.

“ E A ” E A

Arıza durumunun sona erdiğini gösterir, makineyi tekrar çalıştırmak için “START” butonuna basın.

“EEE” EEE Program boş.

“P A” KURUTMA DURMASI(PA)

Makinenin kurutma işleminde olduğunu gösterir. Programlama aşamasında ayarlanan TIME 3 değerini hassas olarak okumaktadır.

“Aut” PERKLOR KÖMÜR REJENERASYON ALARMI (“AUT” yanıp söner)

(Opsiyon sadece perklor kömürlü makinelarda)

“Aut” yazısı yanıp sönerse kömürün kusturulması gerektiğini gösterir. “CCC” MAKİNANIN TAMAMEN DURMASI(CCC)

(Opsiyon sadece perklor kömürlü makinelarda)

Kusturma işleminin yapılmaması halinde makine tamamen durur. Normal işlemlere geri dönmek için kusturma işlemi yapın.

“A13,A14,

A15,A16”  Bu  alarmlar  sırasıyla  gösteriliyorsa,  atık  bir  sigorta  var  veya  Komputer-48’e  voltaj gelmiyor.

 

5.2.7 Kontroller ve Ayarlar

Makinenin montajının tamamlanmasından sonra makine çalışmaya hazırdır. Eğer makine başka bir yere nakledilecekse veya uzun süre kullanılmayacaksa aşağıdaki kontrol listesine göre hareket edin:

– Makine nakledilecekse ilacı boşaltın,

– Makinenin nakledileceği zemin bir önceki yer sağlamlığında olmalıdır,

– Makine terazisini kontrol edin, titreşim olmamasına dikkat edin, – Su debi sabitliğine,

– Buhar basınç sabitliğine,

– Basınçlı havanın sabit basınçta gelmesine,

– Elektrik beslemesinin sağlamlığına,

– Yeterli havalandırma olup olmadığına dikkat edin. – Motor devir yönlerini kontrol edin,

– Makine devreye alındığında ortaya çıkan tüm alarm durumlarını kontrol edin ve ortadan kaldırın,

Kuru temizleme bakım ve kullanma talimatı
MANUAL PROGRAMIN ÇALIŞMASI;

KOMPUTER  –  48  hafızasında  kullanılabilecek  program  olmaması  halinde  MANUAL  çalışma yapılması gerekecektir.

“MANUAL” program çalışmasına başlamak için “EL İŞARETİ” olan butona basın.

Her bir sembolün fonksiyonunu kontrol ettikten sonra istenilen işlemlerin yerine getirilmesi için gerekli olan semboller devreye sokun veya çıkarın.

Motor ve valfler gibi bazı elemanların operatörün devreden çıkarmasına kadar çalışmaya/devrede kalmaya devam ettiğini unutmayın.

(Örneğin : Tank-1’den tambura 50 Lt. ilaç alırken operatör Tank-1 önündeki seviye göstergesini kullanacaktır. No.12, ve No.15 butonlara bastıktan sonra seviye göstergesine bakarak No.28’e basılmalıdır.  Bu buton yeteri kadar  ilaç  alındığı sürece devrede kalmalıdır.  Aksi halde tankın boşalma riski vardır. 1 fazlı motora sahip pompa 2 Lt/Sn’lik kapasiteye sahiptir).

HATA YAPILMAMASI İÇİN;

– Yapılmakta olan programa dikkat edin,

– Tüm MANUAL Program bitinceye kadar makineyi yalnız bırakmayın,

– Makineye mantık dışı bir işlem yaptırmayın,

Kuru temizleme bakım ve kullanma talimatı

OTOMATİK PROGRAM ÇALIŞMASI;

Bir  otomatik  program  KOMPUTER  –  48  hafızasına  alınmış  20  adetstandart/programlanabilir programdan birisidir. Otomatik programı seçtikten sonra START butonuna basarak devreye alınız. 5.3. Onarım ve Bakım İşlemleri

DİKKAT: Kuru Temizleme makinesinin uzun yıllar hizmet verebilmesi için temiz ve bakımlı olması gerekmektedir.ÜNLÜK BAKIMLAR MAKİNE KAPALI İKEN YAPILMALIDIR.

 

 • Her bir yıkamadan sonrası No.30 butona basıldıktan sonra, havalı kilitlemeyle ilgili, lint filtresini açıp, filtreyi çıkarın,
 • Filtredeki pamukcukları temizleyin,
 • Metal ve sünger filtrelerin sağlamlığını kontrol edin,
 • Filtreyi doğru olarak yerine takın,
 • Lint filtre contasını kontrol edin gereğinde temizleyin,
 • No.30 butona basarak devreden çıkardıktan sonra, düğme tutucuyu açıarak sepeti çıkarın,
 • Pislikleri boşaltın,
 • Sepeti doğru bir şekilde yerine yerleştirin,
 • Düğme tutucu contasını kontrol edin gereğinde temizleyin,
 • MAKİNA KAPALI İKEN HERGÜN;
 • Hava devresi su tutucu filtreyi havayı kestikten sonra boşaltın/temizleyin,
 • Yağlama yağ seviyesini kontrol edin,
 • Kaynatma kazanını oda sıcaklığında soğuduktan sonra temizleyin, Havalı süvici açmak için, No.30’a basın, ilaç sıçramasını önlemek için kapağı yavaşça açın,
 • Makine ile gelen ekipmanı kullanarak kazan içini temizleyin,
 • Kapak contasını kontrol edin gereğinde temizleyin,

 

5.3.1 İlaç Alma

Makine  üzerinde  tankların  alacağı  ilaç  miktarını  gösterir  etiket  bulunmaktadır.  İlaç  varilinden makineye ilaç almak için aşağıdaki işlemleri yapın;

 1. Makine ile gelen esnek hortumlarla ilaç varili ve makine üzerindeki 32 ve 41 No.lu valfleri işaretleyin,
 2. No.41 valfi üzerindeki aparatla açın, bu işlem No.13 ve No.32 valfleri de açar,
 1. Button No.28’e basarak pompayı devreye alın,  bu sayede ilaç  varilden temiz ilaç  tankına boşalmaya başlar, tank dolduğunda ilaç kullanım tankına taşar,
 1. Transfer tamamlandığında, pompayı devreden çıkarın, No.41 valfi kapatın,
 1. Tanklar dolduğunda aşağıdaki şekilde filtre/filtreleri doldurun,

– No.1 Filtreyi No.16, 22 ve 28 Butonları devreye alarak 3 dakika süreyle doldurun, – No.2 Filtreyi No.26, 23 ve 28 Butonları devreye alarak 3 dakika süreyle doldurun,

** Tüm işlemler sırasında gerekli emniyet tedbirlerini alın **

.3.2 İlaç Transferi

Makine  bünyesinde  aşağıdaki  şekilde  gösterilen  bölmeler  arasında  ok  işaretleri  yönünde  ilaç transferi yapmak mümkündür.

1.3.4 Tanklar

5.3.5 Ana Tank

 

Ana tank kuru temizleme için kullanılacak ilacın depolanmasında kullanılır ve sızdırmaz özelliğe sahiptir. Normal çalışma sırasında kendi kendini temizleyecek şekilde tasarlanmış olup, ilaç seviye kontrolü  için geniş  bir  gözetleme  camına  sahiptir.  İlaç  transferi  için gereken  çeşitli  valfler  ve ekipmanlarla donatılmıştır. Ana tank zemin tavasına yerleştirildiğinden kaçakların zemine yayılması önlenmektedir.

RENK FİLTRESİ 

Çalışma tankı içindeki naylon filtreye seri olarak veya naylon filtre üzerine içinde en az 2 mm çapında karbon partiküller bulunan bir karbon renk alıcı filtre yerleştirilebilir.

TOZ KARBON KULLANMAYINIZ.

Karbon filtrenin ömrü temizlenen malzemenin cinsine göre değişiklik göstermekteyse de standart malzeme ile kullanım halinde 3 veya 4 ayda bir değiştirilmesinde fayda vardır.

BAKIM Kuru temizleme bakım ve kullanma talimatı

Bakım işlemi biri sabah ve biri de akşam olmak üzere iki farklı zamanda yapılmalıdır.

 

 1. Akşam Bakımı: 12, 15 ve 28 No.lu butonlara basarak ilacı birinci tanktan tambura alın. Butonları transfer işlemi sonrası devreden çıkarın. Makineyi kapatın  ve gece süresince içerde bulunan karbon filtre kabı süzülüp tamamen kuruyacaktır.
 2. Makineyi tekrar devreye almadan önce;

– Renk filtresini açın, vidasını gevşetip, küçük sepeti çıkarın.

– Sepet tapasını çıkararak eski karbonu yenisi ile değiştirin. – Sepeti yerine yerleştirip, kapağı kapatın.

– Makineyi devreye aldıktan sonra tamburdaki ilacı, 21, 22 ve 28 No.lu butonlara basarak tekrar tanka alın. Transfer sonunda butonları devreden çıkartın.

– (GOOD MORNING) GÜNAYDIN programını çalıştırıp makineyi kullanıma hazır hale getiriniz, NOT: Kullanılmış karbon zehirli atık içerdiğinden uygun şekilde yok ediniz.İşlem sırasında personel emniyetine dikkat ediniz.

5.3.6 İlaç Pompası

İlaç pompası makine içindeki ilacın çeşitli birimler arasında transferinde kullanılmakta olup, düğme tutucu tarafından kaba pisliklerden korunmaktadır..

3.7 Düğme Tutucu

 

Düğme  tutucu  yıkanan  malzemeden  çıkan  düğme,  iğne  v.s.  gibi  kaba  pisliklerin  makine  içi ekipmanlara giderek hasar vermesini engellemekte kullanılır. Makine yapısı gereği bu maddeler kurutma saykılı sırasında kurutulduğundan temizlik için açıldığında operatöre zarar verecek ilaç kokusu önlenmiş olur. Kapağının kazara açılmasını engellemek maksadıyla havalı kilitleme sistemi ile  donatılmış  olup,  monteli  olan  bir  mikro  anahtar  ile  de  açık  kapak  ile  makine  çalışması engellenmiş olur.

 

MAKİNAYI KAPAK AÇIK ÇALIŞTIRMAYINIZ !! BAKIM:

(Bakım işlemleri makine kapalı iken yapılmalıdır)

Her bir kuru temizleme işleminden sonra No.30 butona basarak havalı kilidi açın, sepeti çıkarıp pislikleri temizleyin. Çıkan pislikleri kurallara uygun şekilde yok edin.

 

5.3.8 Tambur

Tambur  makinenin  merkezi  elemanını  temsil  etmekte  olup,  içine  yıkanacak  malzemelerin konulduğu sepet ve dış tamburdan oluşur, bu kısım kısaca tambur olarak anılacaktır. Rulmanlarla desteklenen tambur kendi ekseni etrafında döner.Tambur çok kutuplu bir motor ve kayış sistemi ile gereğinde   iki   yönlü   döndürülmektedir.KAYIŞ   KORUMALARI   AÇIK   OLARAK   MAKİNAYI ÇALIŞTIRMAYIN !!havalı solenoidle emniyete alınmış olup, monteli bulunan bir mikro anahtarla da kapı açıkken makinenin çalışması engellenmiştir. Kapıyı açmak için, No.30 butona basıp 30 Sn. bekleyin solenoid sesini duyduktan sonra kapıyı açabilirsiniz.

5.3.9 Dozajlama Pompası

Dozajlamanın otomatik olarak yapılması için makineye dozajlama pompası monte edilebilir. “B” hortumunu dozajlamada kullanılacak kimyasal kabına soktuktan sonra No.17 veya No.18 butonlara birkaç  defa  basarak  pompayı  çalıştıracak  kimyasalın  tesisata  dolmasını  sağlayın.“C”  Borusudüğme tutucuya bağlanır. Uygulanacak dozaj kimyasalı miktarı, pompa üzerindeki şekilde görülen ayar düğmesini 50, 100 veya 150Gr.olarak ayarlayarak yapılır. Bu işlem sadece MAKİNA KAPA- LIYKEN ayarlayın.

DİKKAT: Makine çalışırken bu düğme ile oynamayınız

Dozajlama  pompasını  çalıştırmak  için  No.17  veya  varsa  ikinci  pompa  için  No.18  butonlar programda devreye sokulmalıdır. Otomatik programda dozajlama işlemi olsa bile “A” kayar kaplini aşağı doğru kaydırarak hava girişini kesip dozajlama işlemini etkisiz hale getirebilirsiniz.

5.4 Kurutma

Bu bölüm her biri farklı, ancak tamburdaki malzemenin kurutulmasına yönelik fonksiyonlara sahip bir kaç bölümden oluşmaktadır.

 

5.4.1 Fan

Fan, kapalı sistem içindeki havanın devir daiminden sorumludur. Eğer çalışma sırasında ıslık benzeri bir ses duyarsanız, fan yağlama deliğinden birkaç damla yağlama yapın.

 

5.4.2 Klape

Son kurutma aşamasında hava akımını azaltarak mükemmel bir havalandırma elde edilmesini sağlar.

 

5.4.3 Isıtıcı

Temizlenen malzeme üzerindeki ilacın buharlaşması için gerekli olan ısıyı verir, havayı ısıtır..4.5 Kapı Fanı

(Varsa) kapının her açılışında tambur içinden çıkan ilaç buharını emerek (varsa) perklor kömürlü arıtma sistemine verir. Kömür kabında 1 Kg. kadar karbon bulunmakta olup, ayda bir değiştirlmesi gerekmektedir. PERKLOR KÖMÜR sistemi olan makinelarda kapı fanı yoktur.

5.4.6 Yüksek Basınçlı Prosestatı (PA)

24 Bar’a ayarlanmıştır, gaz basıncını üst seviyede kontrol eder. Soğutma suyu yetersizliğinde “A4” arızası verdirerek, makineyi durdurur. Şartlar normale döndüğünde; KOMPUTER-34 için sadece START’a basarak makine çalıştırılır. KOMPUTER-48’de ise Otomatik modda, END ve START, manual modda da END ve RESET butonlarına basarak makine tekrar çalıştırılır.

Kuru temizleme bakım ve kullanma talimatı

5.4.7 Alçak Basınç Prosestatı (PB)

0.5-0.8 Bar’a ayarlanmıştır, termostatik valf arızasında veya freon gazı eksikliğinde devreye girer. Gözetleme camında (SP) kabarcıklar oluşması halinde gaz eksikliği var demektir. Gaz eksikliğinin en belirgin etkisi ise çok uzun süren ve kalitesiz kurutma işlemidir.

5.4.8 Soğutma Suyu Prosestatı (VP)

(SF) freon tankı içindeki gazın soğutulmasında kullanılan su basıncını kontrol eder. Su sıcaklığına bağlı olarak, ayar düğmesi ile ayarlama yapıldığında yüksek basınç manometresinin 20 Bar’da kalması sağlanır.

5.4.9 Yüksek Basınç Manometresi (MA)

R 22 gaz değerlerine göre normal şartlar altında 20 Bar gösterir.

5.4.10 Alçak Basınç Manometresi (MA)

R  22  gaz  değerlerine  göre;  kurutma  sırasında  4.5-5  Bar,  soğutma  sırasında  3.5-4  Bar  ve havalandırma sırasında da 1-3 Bar değer gösterir.

5.4.11 Gözetleme Camı (SP)

Gaz soğutma sisteminde aşağıdaki bilgileri verir;

– Kabarcıkların olması: Gaz eksikliği – Yeşil renk sensör: Normal görüntü

– Sarı renk sensör: Nem olduğunu gösterir.

FILTRE (F):Sistem içindeki nemi emer.

5.4.12 Soğutma Grubu

R 22 gazıyla çalışan soğutma sistemi kurutma sırasında gereken bir bölümdür. İmalatçı tarafından bölüm olarak, makineye monte edildiğinde de tüm sistemle birlikte test ve kalibrasyona tabi tutulur. Aşağıdaki elemanlardan oluşur:

CF : Kompresör SF : Gaz tankı

EV : Soğutma serpantini, evapratör

RC : Pre Heater, ön ısıtıcı serpantin EF7 : Soğutma serpantini solenoid valfi

EF34 : Ön ısırma serpantini solenoid valfi EF35 : Gaz tank solenoid valfi (By pass) SP : Gözetleme camı

F : Filtre

VR : Çek valf

PA : Yüksek basınç prosestatı, PB : Alçak basınç prosestatı,

MA : Yüksek basınç manometresi MB : Alçak basınç manometresi VT : Termostatik valf

VP : Presostatik valf5.4.13 Kurutma Kontrol

Kurutma  kontrol  malzemelerin  en  iyi  şekilde  kuruması  için  tasarlanmıştır.  Kurutma  zamanı bilgisayara programlanmış olmasına rağmen farklı oranlarda kuruyan malzemelerden dolayı bu zaman;

– Tüm malzeme çeşitleri için standart olarak girilen zaman dolduktan sonra, hakiki kurutma zamanı

ilaç devresine yerleştirilmiş kurutma kontrol elemanının kontrolüne girer,

– Kurutma işlemi başladığında çok fazla ilaç geri kazanımı olduğundan “A” şamandırasını yukarıda tutar. Bu sayede bilgisayarda programlı olan kurutma zamanı devreye girmez. İşlem sonuna doğru ilaç akışı azaldığında şamandıra düşer ve bilgisayar programlanmış zamanı kullanır ve kurutma işlemi sona erer.

Kuru temizleme bakım ve kullanma talimatı

GÜNLÜK BAKIM

Her sabah kurutma kontrolün kapağını açıp, merkezdeki küçük deliğin açık/temiz olup olmadığına

bakın. Temiz değilse özel takımı ile temizleyin.

HAFTALIK BAKIM

Pislik tutucu “B” ‘yi haftada bir söküp temizleyin.

LINT FILTRE

Kurutma bölümünde birinci ve ikinci olmak üzere temizlenen malzemeden kurutma sırasında çıkan lint’I (hav) tutan iki adet filtre bulunmaktadır. Filtreleri çıkartmak için, filtre kapağının No.30 butona basarak açılması gerekmektedir. Bu kapakta havalı piston devresi ve açık olduğunda makine çalışmasını önleyen mikro anahtar bulunmaktadır.

Kuru temizleme bakım ve kullanma talimatı
BİRİNCİ FİLTRENİN BAKIMI

Her bir temizleme işleminden sonra çıkarıp temizleyin,

İKİNCİ FİLTRENİN BAKIMI

Haftada bir çıkarıp temizleyin,

BİRİNCİ FİLTRE SÜNGER BAKIMI

İyi bir hava sirkülasyonu alabilmek için ayda bir çıkarıp su ile yıkayınız, iyice kuruttuktan sonra yerine uygun şekilde takın.

Kuru temizleme bakım ve kullanma talimatı

KURUTMA ISI KONTROLÜ

Makine ön tarafında kurutma sıcaklığını gösteren elektronik termostat bulunmak-tadır. Elektrikli makinelerde tambur giriş sıcaklığını kontrol eder ve 65°C’ye ayarlanmıştır. Buharlı makinelerde tambur çıkış sıcaklığını kontrol eder ve 54°C’ye ayarlanmıştır.

Değerleri değiştirmek için;

– Önce “R” tuşuna bastıktan sonra “A” ile yükseltip, “B” ile düşürünüz.

5.5 Kaynatma
5.5.1 Emniyet Termostatı

Emniyet termostatı basın sivicinin açmaması ve emniyet valfinin kaçırmaması durumunda kazanı devreden çıkarır. Termostatın aktif olması durumunda üzerindeki kırmızı ışığı yanarak termostatın devreye girdiğini gösterir. Resetlemek için siyah koruyucu kapağı çıkardıktan sonra reset butonuna basınız. Termostat genellikle 176°C’ye resetlenmiş olup, sensörü küçük buhar jeneratörü içindedir.

DİKKAT: Termostatı resetlemeden önce;

– Kazanın soğuk olduğundan,

– Basınç sivici ve emniyet valfinin çalıştığından,

– Bağlantı borularında tıkanıklık olup olmadığından, emin olunuz.

 

5.5.2 Bağlantı Boruları

Kullanılan suyun kireçli olması halinde küçük buhar jeneratörünü basınç sivicine ve ilgili basınç valfine bağlayan borunun tıkanması sonucu kaynatmanı performansı olumsuz etkilenir ve çok basınç oluşturarak kaynatmanın hasar almasına neden olabilir.

Bunu önlemek için her 4 ayda bir bağlantı borularının sökülerek kireçten arındırılması gerekir.

Ayrıca küçük buhar jeneratöründe saf kullanılması bu riski azaltacaktır.

 

5.5.3 Kaynatma

Kaynatma, ilacı, temizleme sırasında temizlenen malzemelerden ilaca geçen çeşitli kir ve benzeri şeylerden buharlaştırma ve damıtma yöntemiyle ayırmakta kullanılır. Esas olarak paralel borularla yapılmış bir yapıya sahip olan kaynatma, alttaki metal plakayı ısıtan çift cidarlı alt bölümden oluşur. Alt bölümde buharlı makinelarda buhar uygulanmak üzere serpantin, elektrikli makinelerde küçük buhar  jeneratörü  bulunmaktadır.  Küçük  buhar  jeneratörünün  su  kaybı  pratikte  sıfır  olmasına rağmen zaman zaman kontrol edilmeli ve kaçaklar nedeniyle oluşacak eksiklik tamamlanmalıdır.

Kuru temizleme bakım ve kullanma talimatı

KÜÇÜK BUHAR JENERATÖRÜ KAPASİTESİ

Model 908-910S = 3 Lt. Model 908-910L = 3.5 Lt. Model 910-915 = 5 Lt.

 1. Su doldurma valfi,
 1. Seviye kontrol valfi,
 1. Isıtıcı elemanlar,
 1. 5 Bar’ayarlı prosestat,
 1. Manometre,
 1. Su eksiklik probu, ısıtıcı koruma,
 1. Su doldurma hunisi,
 1. Tapa,
 1. 7 Bar’a ayarlı emniyet valfi,

 

5.5.4 Su Doldurma

Makineda fabrikasyon olarak su bulunmaktadır. Su ilavesi ihtiyacı duyulduğunda aşağıdaki şekilde hareket ediniz;

– No.8 tapayı çıkarın,

– Valfler No.1 ve No.2’yi açın,

– No.2 valften su gelinceye kadar No.7 huniden su doldurun,- No.8 tapayı takın,

– Valfler No.1 ve No.2’yi kapatın

5.5.5 Hava Alma

Bu işlem makine ilk devreye alındığında ve her su ilave işleminde tekrarlanmalıdır.

– No.12, 25 ve 28 butonlara basarak kaynatmaya yaklaşık 10 Lt. ilaç atın, – No.20 butona basarak kaynatmayı devreye alın,

– Kaynamanın başlaması için yaklaşık 20 dakika bekleyin,

– Kaynama başladığında, No.1 valfi yavaşça açın, su doldurma hunisinden bir miktar hava çıktıktan sonra fokurdama sesleri gelmeye başlar,

–  No.1  valfi  kapatın.  Hava  alma  işleminin  tamamlanmasıyla  tüm  kazan  yüzeyinde  kaynatma başlayacaktır, eğer istenen sonuç alınamazsa, işlemi tekrar edin. Kaynatmadaki ilaç bittiğinde No.20 butonu devreden çıkarın,

NOT : Her sabah makineyi çalıştırmadan önce No.5 manometreyi kontrol edin.Manometre – 0.5 değerini göstermelidir. Bu küçük buhar jeneratöründe kaçak yok, vakum var anlamındadır. Eğer böylesi bir vakum görülemiyorsa bir kaçak var demektir ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca, her günün ilk kaynatma işleminden önce hava alma işleminin yapılmasını tavsiye ederiz. Kaynatmada aşağıdaki aksesuarlar bulunmaktadır:

5.5.6 Temizleme Kapağı

Geniş   kapak   sayesinde   kaynatma   sonunda   ortaya   çıkan   artık   ve   pislikler   rahatlıkla temizlenmektedir. Kapak hava sistemle kilitlenmiş olup, bir mikro anahtar sayesinde kapağın açık olması halinde makinenin çalışması engellenmiş olur. Kapağı açmak için No.30 butona basılması gerekir. Kaynatmaya monteli bir termostat ile 30°C’nin üzerinde kaynatma sıcaklığında kapağın açılması engellenir.

5.5.7 Aydınlatmalı Gözetleme Camı

Kaynatma içinin en iyi şekilde temizlenmesi ve kaynatma işlemlerinin gözlenebilmesi için, camlı gözetleme deliği bulunmaktadır.

 

5.5.8 Emniyet Valfi

Kaynatma kazanında 0.3 bar’a ayarlı bir emniyet valfi bulunmakta olup, kaynatma işleminin çok düşük basınçta gerçekleşmesini sağlar. Valf seperatöre bağlanmıştır ve bağlantı borusu üzerindeki emniyet termostatı (90°C’ye ayarlıdır) valfin açması halinde kaynatma ile kondenser arasındaki borularda tıkanıklık olduğunu gösterecek şekilde makineyi devreden çıkartır.

ŞAMANDIRA MIKRO ANAHTAR

Şamandıra sayesinde kaynatma kazan kapasitesinin ¾’ü kadar bir ilacın kaynatmaya atılmasını sağlanır.

 

5.5.9 Arıza Sinyalleri

Kaynatma bilgisayar sistemine bağlı olup, aşağıdaki arızaları ikaz vermektedir. A5 – Kaynatma çok dolu;No.20 Buton hariç makine kilitlenir.

Bu arızanın muhtemel nedenleri;

– No.20 buton basılı değil,

– Ön yıkamada çok fazla ilaç var,

– Kaynatma çok pis, – Buhar kapalı,

– Manual çalışmada hatalı işlem, A7 – Kaynatmanın kapağı açık,

A8 – Küçük buhar jeneratöründe seviye düşük, seviyeyi tamamlayın, A13 – Emniyet valfi açık,

Bu  alarm  alındığında,  No.20  butona  basarak  kaynatmayı  devre  dışı  bırakın,  programı  bitirin, makineyi kapatıp soğumasını bekleyin; kondenser boru bağlantısını söküp temizledikten sonra yerine takın.

5.6 Eko Sistem

Eko sistem ile kaynatma içindeki kalıntı ilaç buharı temizlenirken aynı zamanda iç temizlik işlemi de yapılmış   olur.   Bu   işlem   kaynatma   içindeki   havanın   kurutma/geri   kazanım   sisteminde dolaştırılmasıyla  yapılır.  Genel  prensip  aşağıda  verilmiştir.  Bu  işlem  çalışma  günü  sonunda kaynatma sıcakken ve “eco system” programı ile yapılmalıdır.

5.7 Kaynatma Enerjisi (Sadece elektrikli makineler için)

“ENERGY  STILL”  (KAYNATMA  ENERJİSİ)  sistemi  enerji  geri  kazanımı  sağlayan  akıllı  bir sistemdir. Kaynatmadan gelen tüm ilaç buharı, kurutma bölümüne yerleştirilmiş olan bir serpantin içinden geçer,  dolayısıyla serpantinin ısınmasıyla,  kurutmada enerji tasarrufu sağlayan bir  ön kurutma yapılmış olur. Aynı zamanda ilaç buharında bir ön yoğunlaşma da sağlandığından dolaylı olarak su tasarrufu da yapılmış olur. Genel prensip şeması aşağıda verilmiştir.

5.8 Bakım

Eğer devamlı kaynatmalı çalışma yapıyorsanız kaynatma kazanı her sabah temizlenmelidir. Eğer devamlı   kaynatmalı   temizleme   yapmıyorsanız,   kazan   her   filtre   boşaltması   sonrasında temizlenmelidir.  Kaynatma  kazanının  temizlenmesi  sırasında  şamandıralı  mikro  anahtar  da temizlenmeli ve kontrol edilmelidir.

DIKKAT: Bu işlemler sırasında emniyet elemanlarını devreden çıkarmayınız. Personel ve ekipman emniyetini göz önünde bulundurunuz.

5.8.1 Kaynatma Kazan Temizleyicici

Sistem,   pompa   ve   kaynatma   kazanına   monteli   atıkların   toplanmasında   kullanılan   kapalı konteynerden oluşmaktadır. Sistem tam otomatik olup, bilgisayar tarafından kontrol edilmektedir. Bu önemli sistemin kesin olarak  kullanıldığı an  yaklaşık  20-25 temizleme sonrasında filtrenin kazana  boşaltılması  ve  kaynatma  işleminin  tamamlanması  sonrasıdır.  Kazan  sıcakken  eriyik halinde olan pisliğin temizlenmesi bu sayede daha kolay hale gelmektedir

 

KAYNATMA KAZAN TEMİZLEYİCİSİNİN ÇALIŞMASI

“CLEAN STILL” programına girip, “START” butonuna basın.

– No.40 ve 40c valfler açar, “B” pompası çalışmaya başlar ve tamburdan kaynatmaya doğru bir hava üflemesi gerçekleşir.

– Bu işlem yaklaşık 15 saniye sürer ve ilaçtaki artıklar süpürülür,

– Daha sonra hava akımı durur, 40c kapatır, 40b açar, pompa artıkları, kaynatmadan harici tanka (D) atar.

– Sonunda 7-8 Lt. ilaç tank-1’den alınarak kaynatmaya gönderilir,

– “B” pompası ilacı devir daim ettirir ve aynı zamanda 20 dakika süreyle durular,

– Sistem ayrıca “JET SOLVENT-C” (İLAÇ PÜSKÜRTME C) spereyini de içermektedir. Bu bir tazyikli ilaç püskürten nozul olup kazan içini temizlemekte kullanılır.

– “JET SOLVENT C”’de tıkanma olması halinde ilaç doğrudan No.18 valf üzerinden kazana gider ve bu nedenle kırmızı arıza lambası “CLEAN STILL” yanar.

 

5.8.2 İlaç Püskürtme Temizliği (Jet Solvent Cleaning)

Çalışma günü sonunda “CLEAN STILL” kırmızı lambası yandığında aşağıdaki şekilde hareket ediniz.

 1. “CLEAN STILL” programını çalıştırıp, kaynatmayı devrede bırakın,
 1. Kaynatma sonunda “ECO SYSTEM” programını çalıştırın,
 1. Kaynatmayı kapatın, bir gün sonra kazan soğukken ve pis değilken, kazan içindeki sprey nozulunu söküp, temizleyip yerine takın.

Kuru temizleme bakım ve kullanma talimatı

KAYNATMA KONDENSERİ: Kaynatma sırasında buharlaşan ilaç soğuk su ile soğutulmakta olan kondenser serpantinine çarparak yoğunlaşır ve geri kazanımı sağlanmış olur.

Çalışma sırasında kondenser üst kısmı sıcaktır, dokunmayınız.

SU AYIRICI: Su ayırıcı, kurutma havasındaki nem ve leke çıkarma işlemi sırasında mala verilen su bazlı ilaçlarla gelen nem ve suyu ilaçtan ayırmakta kullanılır. Temelde su ve ilaç özgül ağırlıkları arasındaki fark ile çalışır.

5.8.3 Günlük Bakım

No.45 valfi açarak suyu boşaltın.

DİKKAT: Çıkan su atık sudur kullanmayınız.

5.8.4 Aylık Bakım

Su ayırıcıyı aşağıda anlatıldığı şekilde boşaltıp temizleyin; – No.45 valfi açarak suyu boşaltın,

– Valf No.46 açıp, kontrolde No.25 ve 28 butonlara basarak, su ayırıcıdaki ilacı kaynat-maya atın, – No.12,25 ve 28 butonlara basarak 10 saniye süreyle pompayı durulayın,

– Su ayırıcı camını çıkarıp içini süngerle temizledikten sonra, yerine takın, Su ayırıcıyı doldurmak için aşağıdaki işlemleri yapın;

– No.20 valfi açtıktan sonra, 12, 23 ve 28 No.lu butonlara basın, ilaç seviye camında görülünce butonları devreden çıkarın,

– No.20, 45 ve 46 valflerin kapalı olduğunu gördükten sonra kaynatma işlemi yapın, A3 – Su eksikliği: No.28 termostat 45°C’ye setlenmiş olup soğutma suyu eksikliğinde makineyi devreden çıkaracaktır..8.5 İkinci Su Ayırıcı

Bu su ayırıcı da normal çalışma zamanında ilk su ayırıcı tarafından ayrılan suyu temizlemekte kullanılır. Ayırma işlemini gece yapar ve her sabah boşaltılması gerekir. NOT: Beyaz top ilaç seviyesini gösterir, bu seviye ok işaretini geçtiğinde;

– No.60 valfi açıp seviye ok altına indikten sonra kapatın,

 

– No.45 valfi açıp tamamen boşalıncaya kadar açık tutun, DİKKAT: Çıkan su atık su olup, kullanılmaz.

A-12 : İkinci su ayırıcı çok dolu, Şamandıralı mikro anahtar seviyeden dolayı devre yaptığında o andaki işlemi bitirmek mümkündür ancak takip eden işlemler, ikinci su ayırıcı boşaltılmadan devam etmez.

5.8.6 Eko Filtre

Temizleme sırasında malzemelerden gelen pislikleri tutarak ilacın temizlenmesinde kullanılır. Filtre delikleri 32 mikron’luk olmasından ve pudra gerektirmediğinden EKOLOJİK FİLTRE (EKO FİLTRE) olarak isimlendirilir. Monteli manometre 1.8 Bar’a geldiğinde filtre yıkanmış demektir. Tıkanma işlemi her 25/30 temizlemede ortaya çıkar.

FİLTRE BAKIMI

“FILTER CLEANING” programının seçilmesiyle tüm işlemler bilgisayar tarafından kontrol edilir,

(Filter-2 için F-19 ve Filter-1 için F-20).

5.8.7 Renk Alıcı

Renk  alıcının  içinde  her  biri  yaklaşık  2  mm  çapında  olan  granül  halde  renk  alıcı  karbon bulunmaktadır. TOZ KARBON KULLANMAYINIZ.

Karbon filtrenin ömrü temizlenen malzemenin cinsine göre değişiklik göstermekteyse de standart malzeme ile kullanım halinde 3 veya 4 ayda bir değiştirmesinde fayda vardır.

BAKIM

Bakım işlemi biri sabah ve biri de akşam olmak üzere iki farklı zamanda yapılmalıdır.

 1. Akşam Bakımı: No.59 ve No.17c valfleri açıp renk alıcıyı kaynatmaya boşaltın. Makineyi kapatın ve gece süresince içerde bulunan karbon filtre kabı süzülüp tamamen kuruyacaktır.
 1. Makineyi tekrar devreye almadan önce; – No. 59 valfi kapatın,

– Renk filtresini açın,

– Kelebek vidasını gevşetip, – Küçük sepeti çıkarın.

– Sepet tapasını çıkararak eski karbonu yenisi ile değiştirin. – Sepeti yerine yerleştirip, kapağı kapatın.

– Makineyi devreye aldıktan sonra renk alıcıyı doldurmak için, 12, 22, 28 ve 16 No.lu butonlara basarak 10 dakika devrede bırakın.

– Bunları yaparken No.17c hava firar valfini açık tutup, işlemler sonunda kapatın.

NOT: Kullanılmış karbon zehirli atık içerdiğinden uygun şekilde yok ediniz. İşlem sırasında personel emniyetine dikkat ediniz.

5.8.8 Elektrik Panosu

Elektrik panosu, Avrupa CEI EN 60204-1 yönetmeliğe göre tasarlanmış olup, makine çalışması için gereken tüm devre elemanlarını bünyesinde bulundurmaktadır.

 • Trafo, ana hat voltajını kontrol devrelerini beslemek üzere 24 VAC’ye düşürür,
 • 3 Fazlı şalter ana hat voltajını makineyi besler, Pano kapağı emniyet maksadıyla sadece şalter “0” konumundayken açılabilir.
 • Emniyet ve termik siviçlerle de motor koruması sağlanmış olur.

 

BİLGİSAYAR:  Mühendislerimiz  tarafından  kullanıcı  ihtiyaçlarını  karşılayacak  şekilde  ve  uzun zaman  sorun  yaratmadan  ve  kolaylıkla  kullanılabilmesi  için  tasarlanmıştır.  Bu  maksatla  zor koşullarda fabrikasyon testlere tabi tutulmaktadır. Tüm elemanlar dış değişkenlere ve aşırı yüklere karşı sigorta sistemiyle korunmuştur.

BAKIM Kuru temizleme bakım ve kullanma talimatı

Doğru ve düzenli bakım verimli bir makine kullanımın sağlar ve makine kullanım ömrünü uzatır. Farklı bakım esnasında kontrol paneli üzerine makinede bakım yapıldığını işaret eden bir tabela makine önüne asılmalıdır.

5.8.9 Günlük Bakım 

Her 2-3 temizlemede bir hava filtresi (2) temizlenmelidir.

Makine stand by modunda iken OPEN düğmesine basın. 3A pmömatik emniyet anahtarı açılıncaya kadar bekleyin ve kapağı (4) 3 nolu kol ile açın. İçerideki filtreyi (2) çekip temizledikten sonra tekrar yerine takın.

5.8.10 Düğme Tutucu

Her 2-3 temizlemede bir düğme tutucu filtresi aşağıdaki şekildeki gibi temizlenmelidir.

5.8.11 Su Ayırıcı Suyunu Boşaltma

Bu işlem her gün yapılmalıdır.

Kaynatma Kazanı Temizliği:

Bir gün önceden otomatik kaynatma kazan bakımı yaptıktan sonra ertesi günü sabah kazan kapağı açılarak kazan içi temizlenmelidir.

 

5.8.12 Haftalık Bakım Eko Filtre Temizliği

Her 25 yıkamada bir eko filtre bakımı yapılmalıdır. Kontrol panelinden 19. program 1. filtre için ve

 1. program 2. filtre bakım programlarıdır. Bu programlar çalıştırılarak bakım yapılır. Kaynatma Temizliği

Makine soğukken kaynatma içerisindeki solvent tanklara alındıktan sonra yapılmalıdır.

Kaynatmadan alınan atık ilgili ülkenin kanunlarına uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Hava Yağlayıcı Bakımı

 

5.8.13 Hava Filtresi Bakımı

Günlük  bakımda  yapılan  hava  filtresi  bakımı  bu  sefer  filtre  süngeri  sökülerek  detaylı  olarak yapılmalıdır.

 

Kuru temizleme bakım ve kullanma talimatı Dryhoping